משרד ראשי: מושב בורגתה

הזן טקסט מופיע למעלה:
נסה אחר

 ברצוננו להביע את שביעות רצוננו הרבה מתהליך הבנייה ומהתוצאה הסופית שלה. כל מכלולי הבנייה ובכללם האביזרים הנלווים בבנייה בוצעו באופן מלא ובלעדי ע"י הקבלן מרציאנו. הבנייה בוצאה לכל אורכה ללא נוכחות מפקח בנייה בשטח. לאורך כל תהליך הבנייה לא היו שום פשרות ברמת הדיוק ואיכות הרצוייה לנו. לאורך הבנייה זיהינו הוגנות מלאה מצד הקבלן בייחוד כשארעו ארועים שאנו משוכנעים שיכלו להיות מנוצלים לרעתנו (שינויים ותוספות שביקשנו לעשות). אנו מתגוררים בביתנו החדש מזה למעלה משנתיים ומאד מרוצים מהתוצאות. גם לאחר סיום הבנייה זכינו לאוזן קשבת והגעה לטיפול בבעיות קלות מאד שהתגלו. אנו ממליצים לכל חברינו ולכל מי שירצה לשמוע לעבוד עם הקבלן מרציאנו. אין ספק שבמידה ונבנה שוב נבחר בקבלן מרציאנו לביצוע המשימה. משפחת נשגב.